top of page

Asbestverwijdering en asbestsanering in Oost- & West-Vlaanderen

WAAROM ASBEST VERWIJDEREN?

streep

Asbest is een schadelijke stof die decennialang gebruikt werd in de bouwsector. Het was de basis voor zeer veel bouwmaterialen voor diverse toepassingen. Daaraan kwam net voor de eeuwwisseling een einde toen het gebruik van asbest verboden werd. Meer nog: de Vlaamse overheid wil Vlaanderen tegen 2040 volledig asbestveilig maken waardoor al het asbest verwijderd moet worden. Zij heeft dan ook een strenge regelgeving in het leven geroepen om die operatie op een correcte en veilige manier te laten verlopen.

VOORZICHTIGHEID GEBODEN

streep

Cayseele is een FOD-erkende firma voor het verwijderen van hecht gebonden of vast asbest zoals dat voorkomt in golfplaten of leien. Wij beschikken daarvoor over een gespecialiseerd team van een 10-tal geattesteerde medewerkers. Bij de uitvoering van de werken nemen wij de door de overheid opgelegde richtlijnen strikt in acht. Wij leggen ook altijd de grootste voorzichtigheid aan de dag om elke hinder voor de omgeving te vermijden.

VAKKUNDIGE EN VEILIGE ASBESTVERWIJDERING

streep

Ons familiebedrijf staat ten dienste van particulieren en bedrijven voor de verwijdering van alle hecht gebonden asbest dat veelvuldig aangetroffen wordt in oude gebouwen. Denk maar aan dak- en gevelleien, golfplaten, buizen van nutsvoorzieningen. Bij aanvang wordt het asbestmateriaal eerst nat gemaakt. Daarna proberen wij breekwerk zoveel mogelijk te vermijden om de verspreiding van asbestdeeltjes tegen te gaan. De zaakvoerders zijn aanwezig op de werf en volgen de werkzaamheden nauwlettend op.

AFVOER VAN ALLE ASBESTAFVAL

streep

U begrijpt het: asbestsanering is een delicate klus en dient op een weldoordachte manier te verlopen. Onze medewerkers dragen speciale pakken en een veiligheidsbril en springen ook heel omzichtig om met het asbestafval. Dat wordt verzameld in grote bigbags en speciale asbestcontainers. Na de uitvoering van de werken voert Cayseele al het asbestafval af zodat de site volledige asbestvrij achterblijft. U kunt dus op beide oren slapen: met Cayseele bent u zeker van een correcte asbestsanering.

Cayseele heeft meer dan 35 jaar ervaring op de teller staan en is ook uw partner voor asbestverwijdering en asbestsanering. Aarzel dus niet om onze hulp in te roepen en vraag een gratis offerte!

bottom of page